Glitz Society | อีเว้นท์
Follows us on
Welcome to GlitzSociety.com

 

TRAVEL

Update : 27/03/2015 View : 5,976 times
KINOSAKI ONSEN Kinosaki Onsen เป็นเมืองเก่าแก่กว่า1,000ปี มีชื่อเสียงเรื่องนํ้าพุร้อน(Onsen) ซึ่งเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้หลายชนิด เมืองนี้ทั้งเมืองมีเสน่ห์ด้วยอาคารตัวอนุรักษ์ไว้ในสภาพเดิม กลางเมืองเต็มไปด้วยที่พักแบบเรียวกัง (Ryokan) และร้านอาหารทะเลโดยRead more...

Update : 27/03/2015 View : 6,059 times
เมื่อพูดถึงโอกินาวา จังหวัดที่อยู่ไกลสุดทางตอนใต้สุดของญี่ปุ่น ใครๆก็ต้องคิดถึงหาดทรายขาวและนํ้าทะเลใส อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความเป็นญี่ปุ่นน้อยที่สุดอีกด้วย ด้วยว่าที่ทําเลที่ตั้งเป็นหมู่เกาะห่างไกลจากเกาะหลักของญี่ปุ่นค่อนข้างมาก และอยู่ตั้งอยูRead more...
Page: 2 of 2  First Previous 1 2